Diensten - Financieel

Kwaliteitshandboek

In het kwaliteitshandboek staat de werkwijze van bureau MetRespect beschreven.

Onderwerpen die vermeld staan zijn onder andere:
- Het aanvragen van Beschermingsbewind, Mentorschap of Curatele
- Procesbeschrijving intakegesprek
- Aanvragen van een uitkering, bijzondere bijstand etcetera
- Doen van belastingaangifte
- Openen van bankrekeningen
- Verzekeringen en de afhandeling van een schademelding
- Verloop stabilisatieperiode

Dit kwaliteitshandboek wordt -indien de wetgeving dit vraagt- aangepast en uitgebreid.
Indien u belangstelling heeft voor dit handboek kunt u het via het contactformulier of telefonisch aanvragen.
De gedragscode - verplichtingen van de werknemers van bureau MetRespect - staat beschreven in Artikel 4 en de gedragscode - verplichtingen van de cliŽnt - staat beschreven in Artikel 5.